Sunday, September 18, 2011

Tandai Hamu Ma Panurirang Pargapgap

Ninna Tuhan Jesus:
"Ndada saluhut halak, na mandok Ahu Tuhanna bongot sogot tu harajaon banua ginjang i, holan angka na mangulahon lomo ni roha ni Damang na di banua ginjang i do.
Ai torop do sogot di ari parpudi na mandok tu Ahu: Ale Tuhan! Ale Tuhan! Nda manurirangi hami na hinan MANGASAHON GOARMU? Nda hupabali hami na jolo angka sibolis MANGASAHON GOARMU? Nda lan angka ulaon na balga huula hami MANGASAHON GOARMU?
Dungi dohononHu ma tu nasida: Ndang dung Hutanda hamu; laho ma hamu sian lambungHon, hamu na mambahen na so jadi." (Mat 7: 21-23)

Lapatanna: Manang ise, angka panurirang pe, na so mangulahon lomo ni roha ni Damang laos dibahen holan/ingkon sangkap ni roha na be manurirangi, pabalihon sibolis dohot mangula ulaon na godang pe, dietong ma ibana songon babiat panoro na marupahon birubiru. torop do na sisongoni. i ma naposoni Sibolis i. On ma na tarida: ginjang rohana huhut tangiangna i na memaksahon lomona. Hata sian alkitab i disampur ma i dohot angka huaso/pangajarion na asing. dosa do i. tangkas!

Ale dongan, tangianghu tu Tuhan asa hita tongtong maralan di dalan na sintong. Ido harbangan na gogot i. Laos talului ma i. Patimbo hamu ma goarni Tuhan Jesus. Asa horas hita sahat tu harajaon di banua ginjang i. Tiop hamu gomos hata ni Tuhan. Amen.

No comments:

Post a Comment

silakan berkomentar